Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

LOKALA REGLER

HAMMARÖ GOLFKLUBB                 

 

SGFs REGELKORT 2017 GÄLLER MED FÖLJANDE TILLÄGG

1         LOKALA REGLER TILLÄGG

1.1      Vattenhinder, Regel 26

Alla omarkerade diken/dammar är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret.

Ön mellan hål 3 och hål 6 ingår i vattenhindret och R 26 gäller för boll på ön.

1.2      Onormala markförhållanden, MUA, Regel 25

Gränsen för mark under arbete spel tillåtet definieras av en vit, sluten spraylinje eller blå pinnar satta inne i eller runt området.

Gränsen för mark under arbete varifrån spel är förbjudet definieras av en vit  sluten spraylinje med eller blå-vita pinnar inne i området eller med blåvita pinnar satta runt området.

R25-1b. Anmärkning 1:
Om en boll ligger i ett vattenhinder (inklusive ett sidovattenhinder) har spelaren inte rätt till lättnad utan plikt från störande inverkan av ett onormalt markförhållande. Spelaren måste spela bollen som den ligger eller fortsätta enligt Regel 26-1.

1.3      Hindrande föremål, Regel 24

Samtliga broar över vattenhinder ingår i vattenhindren. Regel 24-2 Anm 1

Palissader som bildar gräns för vatten-, sidovattenhinder på hål 3, 6 och 9 och vägen över bäcken på hål 12 ingår inte i vattenhindren och lättnad gäller enligt Regel 24-2b.

1.4      Tillfälliga lokala regler

Droppzoner

1.4.1 Hål 3,6 och 8. Onormala markförhållande. MUA. Regel 25

Området på hål 3, 6 och 8 vars gräns definieras av blåvita pinnar är mark under arbete (MUA) spel förbjudet. Om en spelares boll ligger i området eller om detta inverkar på spelarens stans eller området för spelarens avsedda sving får spelaren ta lättnad enligt Regel 25-1 eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll i droppzonen även när droppzonen är närmare hålet än där bollen ursprungligen låg.
Vid droppning i droppzon måste den droppade bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den punkt där den först träffade en del av banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning.

1.4.2 Vattenhindret mellan hål 3 och 6. Vattenhinder Regel 26
Ön mellan hål 3 och 6 ingår i vattenhindret och R26 gäller för boll på ön.

Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret/sidovattenhindret mellan hål 3 och 6 får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till vattenhindret/sidovattenhindret.
Vid droppning i droppzon måste bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från där den träffade banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning.

Som tillägg till dessa Lokala regler, kan ”Tillfälliga lokala regler”, ibland finnas på anslagstavlan vid receptionen.

 

/Hammarö GK 2017-05-08

Följ oss på Instagram @hammarogk