Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

LOKALA REGLER

HAMMARÖ GOLFKLUBB                 

 

VGDFs REGELKORT 2019 GÄLLER MED FÖLJANDE TILLÄGG

1        LOKALA REGLER TILLÄGG

1.1      Onormala banförhållanden, MUA, Regel 16

Gränsen för mark under arbete spel tillåtet definieras av en vit, sluten spraylinje eller blå pinnar satta inne i eller runt området. Regel 16.1a.

 

Gränsen för mark under arbete varifrån spel är förbjudet (spelförbudszon) definieras av en vit sluten spraylinje med blå-vita pinnar inne i området eller runt området. Regel 16.1f.

 

Stenbron på hål 12 är oflyttbart tillverkat föremål. Regel 16.1a.

 

Om en boll ligger i ett Pliktområde har spelaren inte rätt till lättnad utan plikt från störande inverkan av ett onormalt banförhållande. Regel 16.1a.

 

1.2      Pliktområde, Regel 17

Alla omarkerade diken/dammar är Rött pliktområde. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret. Regel 17.1d.

 

Ön mellan hål 3 och 6 är Rött pliktområde. Regel 17.1d

 

Samtliga träbroar över diken ingår i Pliktområdet. Regel 17.1d.

1.3      Tillfälliga lokala regler

Som tillägg till dessa Lokala regler, kan ”Tillfälliga lokala regler”, ibland finnas på anslagstavlan vid receptionen.

 

/Hammarö GK 2019-05-22

 

VGDF:s Regelkort

 

http://www.usga.org/rules-hub.html

http://www.golf.se/regler-och-handicap/regler/

 

Följ oss på Instagram @hammarogk