Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

LOKALA REGLER

HAMMARÖ GOLFKLUBB                 

 

SGFs REGELKORT 2018 GÄLLER MED FÖLJANDE TILLÄGG

1      LOKALA REGLER TILLÄGG

1.1      Vattenhinder, Regel 26

Alla omarkerade diken/dammar är sidovattenhinder. Gränsen till hindret går där marken bryter av mot hindret.

 

Ön mellan hål 3 och 6 ingår i vattenhindret och R 26 gäller för boll på ön.

 

1.2      Onormala markförhållanden, MUA, Regel 25

Gränsen för mark under arbete spel tillåtet definieras av en vit, sluten spraylinje eller blå pinnar satta inne i eller runt området.

 

Gränsen för mark under arbete varifrån spel är förbjudet definieras av en vit sluten spraylinje med eller blå-vita pinnar inne i området eller med blå-vita pinnar satta runt området.

 

R25-1b. Anmärkning 1:

Om en boll ligger i ett vattenhinder (inklusive ett sidovattenhinder) har spelaren inte rätt till lättnad utan plikt från störande inverkan av ett onormalt markförhållande. Spelaren måste spela bollen som den ligger eller fortsätta enligt Regel 26-1.

1.3      Hindrande föremål, Regel 24

Samtliga broar över vattenhinder ingår i vattenhindren. Regel 24-2 Anm 1

Palissader som bildar gräns för vatten-, sidovattenhinder på hål 3, 6 och 9 och vägen över bäcken på hål 12 ingår inte i vattenhindren och lättnad gäller enligt Regel 24-2b.

1.4      Tillfälliga lokala regler

Som tillägg till dessa Lokala regler, kan ”Tillfälliga lokala regler”, ibland finnas på anslagstavlan vid receptionen.

 

/Hammarö GK 2018-01-29

 

http://www.usga.org/rules-hub.html

http://www.golf.se/regler-och-handicap/regler/

 

Följ oss på Instagram @hammarogk