Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

Hej!

 

Nedan ser ni inbjudan till ett extra årsmöte och vårt ordinarie höstmöte. På det extra årsmötet ska vi fatta beslut om vi kan fastställa förslaget på stadgeändring. Därefter börjar höstmötet.

 

Möteshandlingar

Verksamhetsplan 2019

 

Kallelse till extra årsmöte i Hammarö Golfklubb

Datum: Tisdagen den 27 November 2018

Plats: Hammarö GK

Anmälan: Sker i min golf, samma anmälan som höstmötet

Tider:

C:a 18:30      Mötet startar

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av nytt förslag till stadgar för Hammarö GK
 7. Beslut om justering av protokollet
 8. Mötet avslutas

HÄR kan du läsa förslaget på stadgeändring.

 

 

Kallelse till höstmöte i Hammarö Golfklubb

 

Datum: Tisdagen den 27 November 2018

Plats: Hammarö GK

Anmälan: Sker i min golf, samma anmälan som höstmötet

 

Tider:

C:a 19:00      Mötet startar

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlems- och spelavgift samt övriga avgifter.
 7. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande räkenskapsåret.
 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhets- och räkenskapsår.
 10. Val av
 1. föreningens ordförande för en tid av 1 år;
 2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
 3. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
 4. två revisorer jämte en suppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
 5. två ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande, styrelsen utser en tredje ledamot.
  1. Övriga frågor.
 • Kl. 18:00 kommer vi att inviga vår nya inomhushall, detta vill ni inte missa!
 • Varmt välkomna!

 

Publicerad: 12 oktober, 2018

Följ oss på Instagram @hammarogk