Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

Årets Hcp-revision

HCP-revision 2018 ”Paragraf 3.4.8 kräver att handicapkommittéer och nationella förbund utför en årlig (enskild) handicaprevision i slutet av varje spelsäsong. Den årliga handicaprevisionen är ett viktigt hjälpmedel när det gäller handicapsaättning och den är obligatorisk för alla spelare.”   Vi har genomfört vår revision enligt direktiven från SGF. Samtliga medlemmar som har minst 8 i […]