Boka lite kvalitetstid

Boka speltid
Meny

Hål 8:Utökning av greenområde främst bakom och till höger om green. Det ospelbara området till höger om greenområdet försvinner till förmån för ett gräsbeväxt område, där vi hittar bollen. ​

 

Hål 6: Markberedning höger sida, fram till tallen c:a 230m från gul tee

Hål:12 Bredare spelfält genom gallring / markberedning.​ Dränering på högersidan

 

 

Hål14: Gallring / röjning av några skogspartier mellan hål 14 & 15​ ​

  

Kiosken: Gallring i området runt kiosken mellan 9:an och 10:an.​ Uppfräschning invändigt & utvändigt

Publicerad: 18 maj, 2017

Följ oss på Instagram @hammarogk